Rozwój infrastruktury portów rzecznych w Polsce

Rozwój infrastruktury portów rzecznych w Polsce

Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne, posiada potencjał do rozwoju transportu wodnego. Coraz większa liczba firm zaczyna korzystać z możliwości transportu towarów drogą wodną, a tym samym rozwijają się porty rzeczne. W ostatnich latach w Polsce zaczęły...
Rozwój infrastruktury portowej w Polsce

Rozwój infrastruktury portowej w Polsce

Polska ma jedno z najdłuższych wybrzeży w Europie i korzysta z bogactw Morza Bałtyckiego, dzięki czemu rozwija się tu wiele branż związanych z transportem morskim i rybołówstwem. Jednym z kluczowych elementów umożliwiających rozwój tych gałęzi gospodarki jest...
Port Szczecin – inwestycje w infrastrukturę

Port Szczecin – inwestycje w infrastrukturę

Port Szczecin jest jednym z najważniejszych portów w Polsce, a także w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatnich lat port znacznie zwiększył swoją przepustowość i staje się coraz ważniejszy dla polskiej gospodarki. O sukcesie portu decyduje między innymi jego...